Φωτογραφίες
My Car
My Car
My Car
My Car
ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
1. Προϋποθέσεις Ενοικίασης
 
Παρακάτω θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τους όρους ενοικίασης των  αυτοκινήτων, έτσι ώστε να ενημερωθείτε προτού αποφασίσετε για τις διακοπές σας.
 
2. Ασφάλειες
 
Fully comprehensive insurance (100%) with no excess:
CDW: Collision Damage Waiver with NO excess
(=FDW Full Damage Waiver)
LDW: Loss Damage Waiver (T.P. Theft and Fire Protection) with NO excess
Third party liability Insurance (personal damage and property damage:
EΛΕΥΘΕΡΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
24 Ώρες Οδική Βοήθεια
 
3. Προσόντα οδηγού
    
      
Ο οδηγός για να προβεί στην ενοικίαση οχήματος θα πρέπει να:
·         Έχει ελάχιστο όριο ηλικίας 23* ετών, με άδεια οδήγησης η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν.
·         Διαθέτει Ελληνική, Ευρωπαϊκή (για τις χώρες Ε.Ε.) ή Διεθνή (για τις χώρες που δεν υπάγονται στην Ε.Ε.) άδεια οδήγησης.
·          Όλοι οι επιπλέον οδηγοί πρέπει να δηλωθούν κατά την έναρξη της ενοικίασης, έτσι ώστε να είναι καλυμμένοι από την ασφάλεια. Για τον Δεύτερο οδηγό δεν υπάρχει καμία επιπλέον χρέωση.
    
      
4. Παραλαβή οχημάτων
    
      
    Ο οδηγός κατά την παραλαβή του οχήματος θα πρέπει να έχει μαζί του:
        Ισχύουσα νόμιμη άδεια οδήγησης.
         Διαβατήριο  η  ταυτότητα
       
    Με την παραλαβή του οχήματος θα δίνεται στον οδηγό το Μισθωτήριο Συμβόλαιο ενοικίασης το οποίο θα πρέπει να ελέγξει και να υπογράψει. Το Μισθωτήριο Συμβόλαιο, θα παρουσιάζει όλες τις υπηρεσίες / ασφάλειες που παρέχονται καθώς και όποιες από τις επιπρόσθετες υπηρεσίες / ασφάλειες θελήσει ο οδηγός, με τις αντίστοιχες χρεώσεις.
    
      
5. Παραλαβή / Επιστροφή
    
      
Δωρεάν στις εξής περιοχές της Ρόδου:
    
1.      Λιμάνι,
2.      Αεροδρόμιο,
3.      Ξενοδοχείο.
 
6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Ο μισθωτής συναινεί στην λεπτομερή καταχώρηση προσωπικών του στοιχείων. Ρητά συμφωνείται ότι η εκμισθώτρια έχει το δικαίωμα χρήσης αυτών όταν ο μισθωτής παρανομεί ή δεν ακολουθεί τους όρους μίσθωσης.